Tvättprodukter

Service och försäljning av WashPowers tvättprodukter

RAIS tillhandahåller service och saluför WashPowers produkter i region Västra Götaland via generalagenten Henriksfälts Gård, mer information går att finna via deras hemsida på henriksfelt.se/washpower eller mail på .

Tvättrobot

WashPower ProCleaner X100 tvättrobot för svinstallar m.m.

Lådtvätt

WashPower BoxCleaner X100 automattvätt för plast- och trälådor